logoIBFB_web

banner

 

 

BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ/CZ

Biofeedback Foundation of Europe

Applied Psychophysiology and Biofeedback

International Society for Neurofeedback and Research

neurobehavioral-institute

eeg info

CBA

BCIA

Centrum duševního zdraví Jeseník

Centrum duševného zdravia

 

 

 

Kurzy - Vzdelávací program Biofeedback a neurofeedback

Hlavným cieľom vzdelávania v programe je dosiahnutie takej úrovne znalostí absolventov, ktorá zahŕňa pochopenie základných teoretických východísk a princípov terapeutickej metódy a zároveň nadobudnutie praktických spôsobilosti potrebných na aplikáciu na poradenských a klinických pracoviskách.

Pozvánka na 2. 6. 2016
Program

Obsah vzdelávacieho programu:

Prvý vyučovací blok Prihláška – Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu /biofeedback/ – 30 hod. (15 hodín teória + 15 hodín praktická časť)

Prednášajúci : PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Prihlásenie sa a informácie: PhDr. Antónia Kotianová, +421903765583, antonia1027@gmail.com

Tematické okruhy:

 • Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metódy 5 hodin
 • Základné oboznámenie s prácou s jednotlivými biofeedbackovými zariadeniami    (definícia, základné merania jednotlivých modalít) 5 hodin
 • Teoretické východiská sebaregulačných metód 5 hodin
 • Posúdenie a ovplyvnenie jednotlivých psychofyziologických modalít 5 hodin
 • Teória stresu,  vplyv stresu na organizmu, psychofyziologické koreláty stresovej odpovede 5 hodin
 • Psychofyziologická odpoveď na stres a jej meranie 5 hodin

Druhý vyučovací blok Prihláška – Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi  – 30 hod. (13 hodín teória + 17 hodín praktická časť)

Prednášajúci: Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tematické okruhy:

 • Supervízia 5 hodin
 • Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy 3 hodiny
 • Praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 2 hodiny
 • Ovplyvnenie variability srdcovej frekvencie a respiračnej sínusovej arytmie 5 hodin
 • Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (panická porucha, PTSP, školská a sociálna fóbia, agorafóbia, akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, poruchy kontroly impulzov, ADHD, poruchy správania) 5 hodin
 • Komplexné praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 5 hodin

Tretí vyučovací blok Prihláška – Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku– 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť)

Prednášajúci: Prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tematické okruhy:

 • Supervízia 5 hodin
 • Neuroanatómia a neurofyziológia vo vzťahu k EEG signálu 3 hodiny
 • Celočiapkové EEG, systém natáčania 10 – 20 | 2 hodiny
 • Úvod do neurofyziológie   - EEG,  QEEG, psychoterapeutická  aplikácia 5 hodin
 • Identifikácia jednotlivých vlnových pásiem v EEG, identifikácia a odstraňovanie jednotlivých druhov artefaktov v konkrétnom EEG zázname 5 hodin
 • Neurofeedback ako terapeutická metóda 5 hodin
 • Praktická aplikácia neurofeedbackových postupov, jednokanálové  a dvojkanálové EEG posúdenie, artefakting 5 hodin
Pozvánka na 2. 6. 2016
Program

Štvrtý vyučovací blok Prihláška – Liečba pomocou EEG  spätnej väzby (neurofeedbacku) u porúch pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia  – 30 hod. (15 hodín teória + 25 hodín praktická časť)

Prednášajúci: Prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tématické okruhy:

 • Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia 5 hodin
 • Komplexná liečba ADHD/ADD u detí a dospelých 5 hodin
 • Stratégie  a modely neurofeedbackových tréningov a ich použitie u ADHD/ADD 8 hodin
 • Komplexná liečba špecifických porúch učenia 2 hodiny
 • Ovplyvnenie špecifických porúch učenia a Aspergerovho syndrómu prostredníctvom neurofeedbacku 3 hodiny
 • Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD 5 hodin
 • Aplikácia metakognitívnych stratégií pri neurofeedbackovom tréningu u detí s ADHD/ADD  a špecifickými poruchami učenia

Šiesty učebný blok - témy, hodiny lektori

Copyright © 2010 by BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ All rights reserved.

 

Aktuality

Pozvánka na 2. 6. 2016
Program

Termíny kurzov

1. vyučovací blok Prihláška

2. vyučovací blok Prihláška

3. vyučovací blok Prihláška

4. vyučovací blok Prihláška 

4. mezinárodní kongres ADHD Miláno jún 2013 abstrakta