logoIBFB_web

banner

 

 

Kurzy
Úvodné slovo
Aktuality
Akreditácia
O nás
Kontakt
Program kurzu BFB
Archiv

BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ/CZ

Biofeedback Foundation of Europe

Applied Psychophysiology and Biofeedback

International Society for Neurofeedback and Research

neurobehavioral-institute

eeg info

CBA

BCIA

Centrum duševního zdraví Jeseník

Centrum duševného zdravia

 

 

 

Kurzy - Vzdelávací program Biofeedback a neurofeedback

Hlavným cieľom vzdelávania v programe je dosiahnutie takej úrovne znalostí absolventov, ktorá zahŕňa pochopenie základných teoretických východísk a princípov terapeutickej metódy a zároveň nadobudnutie praktických spôsobilosti potrebných na aplikáciu na poradenských a klinických pracoviskách.

Nasledovné biofeedbackové bloky
 II. Blok bude v termíne od 21 . 3 do 23. 3 2019
III. Blok v termíne od 23. 5 - 26. 5 2019

Prednášajúci : PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Prihlásenie sa a informácie: PhDr. Antónia Kotianová, +421903765583, antonia1027@gmail.com

Obsah vzdelávacieho programu:

Prvý vyučovací blok Prihláška – Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu /biofeedback/ – 30 hod. (15 hodín teória + 15 hodín praktická časť)

Tematické okruhy:

 • Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metódy 5 hodin
 • Základné oboznámenie s prácou s jednotlivými biofeedbackovými zariadeniami    (definícia, základné merania jednotlivých modalít) 5 hodin
 • Teoretické východiská sebaregulačných metód 5 hodin
 • Posúdenie a ovplyvnenie jednotlivých psychofyziologických modalít 5 hodin
 • Teória stresu,  vplyv stresu na organizmu, psychofyziologické koreláty stresovej odpovede 5 hodin
 • Psychofyziologická odpoveď na stres a jej meranie 5 hodin

Druhý vyučovací blok Prihláška – Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi  – 30 hod. (13 hodín teória + 17 hodín praktická časť)

Prednášajúci: Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tematické okruhy:

 • Supervízia 5 hodin
 • Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy 3 hodiny
 • Praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 2 hodiny
 • Ovplyvnenie variability srdcovej frekvencie a respiračnej sínusovej arytmie 5 hodin
 • Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (panická porucha, PTSP, školská a sociálna fóbia, agorafóbia, akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, poruchy kontroly impulzov, ADHD, poruchy správania) 5 hodin
 • Komplexné praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému 5 hodin

Tretí vyučovací blok Prihláška – Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku– 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť)

Prednášajúci: Prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tematické okruhy:

 • Supervízia 5 hodin
 • Neuroanatómia a neurofyziológia vo vzťahu k EEG signálu 3 hodiny
 • Celočiapkové EEG, systém natáčania 10 – 20 | 2 hodiny
 • Úvod do neurofyziológie   - EEG,  QEEG, psychoterapeutická  aplikácia 5 hodin
 • Identifikácia jednotlivých vlnových pásiem v EEG, identifikácia a odstraňovanie jednotlivých druhov artefaktov v konkrétnom EEG zázname 5 hodin
 • Neurofeedback ako terapeutická metóda 5 hodin
 • Praktická aplikácia neurofeedbackových postupov, jednokanálové  a dvojkanálové EEG posúdenie, artefakting 5 hodin
Štvrtý vyučovací blok Prihláška – Liečba pomocou EEG  spätnej väzby (neurofeedbacku) u porúch pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia  – 30 hod. (15 hodín teória + 25 hodín praktická časť)

Prednášajúci: Prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tématické okruhy:

 • Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia 5 hodin
 • Komplexná liečba ADHD/ADD u detí a dospelých 5 hodin
 • Stratégie  a modely neurofeedbackových tréningov a ich použitie u ADHD/ADD 8 hodin
 • Komplexná liečba špecifických porúch učenia 2 hodiny
 • Ovplyvnenie špecifických porúch učenia a Aspergerovho syndrómu prostredníctvom neurofeedbacku 3 hodiny
 • Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD 5 hodin
 • Aplikácia metakognitívnych stratégií pri neurofeedbackovom tréningu u detí s ADHD/ADD  a špecifickými poruchami učenia

Šiesty učebný blok - témy, hodiny lektori

Copyright © 2010 by BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ All rights reserved.

 

Aktuality

Biofeedback v teorii a praxi

98490571_biofeedback-v-teorii-a-praxi_400

Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do širších historických a teoretických souvislostí

Termíny kurzov

1. vyučovací blok Prihláška

2. vyučovací blok Prihláška

3. vyučovací blok Prihláška

4. vyučovací blok Prihláška 

4. mezinárodní kongres ADHD Miláno jún 2013 abstrakta