logoIBFB_web

banner

 

 

Kurzy
Uvodní slovo
Aktuality
O nás
Kontakt
Program kurzu BFB
Akreditace
Archiv

BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ/SK

Biofeedback Foundation of Europe

Applied Psychophysiology and Biofeedback

International Society for Neurofeedback and Research

neurobehavioral-institute

eeg info

CBA

BCIA

Centrum duševního zdraví Jeseník

Centrum duševného zdravia

 

 

 

Program kurzu BFB

Hlavní cíl:

Cílem vzdělávacího programu Terapie pomocí biologické zpětné vazby / biofeedback / je dosažení takové úrovně znalostí absolventů, aby pochopili teoretická východiska a principy této terapeutické metody a naučili se ji používat na poradenských a klinických pracovištích.

Specifické cíle:

Absolvent by si měl v průběhu vzdělávacího programu:

• osvojit základy psychofyziologické diagnostiky,
• určit specifický vzorec stresové odpovědi klienta
• stanovit konkrétní terapeutické cíle
• vědět odborně aplikovat vhodné metody k jejich dosažení
• vědět naučit klienta generalizovat získané vědomosti a dovednosti v jiných oblastech
• uvedené způsobilosti demonstrovat prostřednictvím kazuistik (případů z vlastní terapeutické praxe
 

Celý kurz je modulově koncipován, přičemž je možné samostatné absolvování jednotlivých modulů. Účastník dostává osvědčení o absolvování biofeedbackových modulů a neurofeedbackových modulů, nebo o absolvování celého kurzu. Praktickou část účastník provádí na tom typu zařízení, které vlastní, případně hodlá v budoucnu využívat.

Obsah vzdělávacího programu:

  1. modul - Úvod do terapeutické metody využívající biologickou zpětnou vazbu / biofeedback / (Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku jako terapeutické metody, Teoretická východiska seberegulačních metod, Teorie stresu, vliv stresu na organismu, psychologicko-fyziologickým koreláty stresové odpovědi - 30 hod. / 15 hodin teorie + 15 hodin praktická část)
  2. modul - Léčba pomocí zpětné vazby / biofeedback / v poradenské a klinické praxi - (psychofyziologické změny u jednotlivých psychických poruch (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy, Teorie variability srdeční frekvence a současné psychologicko-fyziologické výzkumné trendy, psychofyziologické změny u jednotlivých psychických poruch - 30 hod.. / 13 hodin teorie + 17 hodin praktická část)
  3. modul - Úvod do zpětné vazby pomocí EEG / neurofeedbacku-(Neuroanatomie a neurofyziologie ve vztahu k EEG signálu, Úvod do neurofyziologie - EEG, QEEG, psychoterapeutická aplikace, Identifikace jednotlivých vlnových pásem v EEG, identifikace a odstraňování jednotlivých druhů artefaktů v konkrétním EEG záznamu, Neurofeedback jako terapeutická metoda - 30 hod.. / 12 hodin teorie + 18 hodin praktická část)
  4. modul - Léčba pomocí EEG zpětné vazby / neurofeedbacku / u poruch pozornosti, hyperaktivity a specifických poruch učení - 30 hod.. (15 hodin teorie + 25 hodin praktická část)
  5. modul: - Léčba pomocí EEG zpětné vazby pomocí / neurofeedbacku / u úzkostných poruch, deprese, alkoholových a drogových závislostí, zvyšování psychické výkonnosti - 30 hod.. (12 hodin teorie + 18 hodin praktická část)
  6. modul - Kombinace biofeedbacku a neurofeedbacku, využití normativních databází, supervize - 40 hod.. (22 hodin teorie + 18 hodin praktická část)

 

 

Copyright © 2010 by BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ All rights reserved.

Aktuality

Biofeedback v teorii a praxi

98490571_biofeedback-v-teorii-a-praxi_400

Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do širších historických a teoretických souvislostí

Termíny kurzů:

1. vyučovací blok Přihláška

2. vyučovací blok Přihláška

3. vyučovací blok Přihláška

4. vyučovací blok Přihláška

4. mezinárodní kongres ADHD Miláno červen 2013 abstrakta