logoIBFB_web

banner

 

 

Kurzy
Uvodní slovo
Aktuality
O nás
Kontakt
Program kurzu BFB
Akreditace
Archiv

BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ/SK

Biofeedback Foundation of Europe

Applied Psychophysiology and Biofeedback

International Society for Neurofeedback and Research

neurobehavioral-institute

eeg info

CBA

BCIA

Centrum duševního zdraví Jeseník

Centrum duševného zdravia

 

 

 

O nás

Milos Slepecky

doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. -V r. 1976 ukončené VŠ vzdělání na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v oboru psychologie, v r. 1980 rigorózní zkouška (PhDr.) na FF UPJŠ v Košicích, v r. 1993 vědecká hodnost kandidáta psychologických věd (CSc.) na FF UK Bratislava

Odborné vzdělávání: V r. 1991absolvoval výcvik v Ericksonovské hypnóze, v r. 2004 ukončil v Institute kognitivně behaviorální terapie Praha postgraduální výcvikv KBT. V r 2004 ukončil biofeedbackový kurz certifikátem Biofeedback terapeut SABN, r. 2005 ukončil neurofeedbackový výcvik certifikátem Neurofeedback terapeut SABN, r.2007 BCIA - EEG Certificant Biofeedback Certification Institut of America,

Odborné zkušenosti: od r. 1976 do r. 1993 pracoval jako psycholog, později jako vedoucí psycholog napsychiatrickom oddělení NsP v Liptovském Mikuláši. Od r. 1994 pracuje jako privátní klinický psycholog v Liptovském Mikuláši

Od r. 1995 je v poradním sboru hlavního odborníka pro klinickou psychologii. Od r. 1996 je členem Americké psychologické asociace. Od r. 1996 je zapsán do Seznamu psychoterapeutů SR.

Lektorské zkušenosti: Od r. 1993 pracuje jako externí lektor firmy Consulting Považská Bystrica. Od r. 1996 je výkonný ředitel a lektor ABC Slovensku institutu pro výcvik v KBT. Pracuje jako externí lektor českého institutu pro výcvik v KBT Odyssea. a vyučuje na katedře psychologie Univerzity Konštantíta filozofa v Nitře. Od r.2004 pracuje jako biofeedback a neurofeedback terapeut Pracuje jako externí lektor Promyk slonce ve Wroclawi.

Potvrzení odbornosti

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, CSc. - Nar. 24. 2. 1970. V r. 1994 ukončila vysokoškolské studium v ​?​?oboru všeobecné lékařství na Jeseniova lékařské fakultě Univerzity Komenského Martin. V r. 1994 ukončila doktorské studium s titulem PhDv oboru normální a patologická fyziologie. V r. 1998 získala titul docent pro obor normální a patologická fyziologie. Absolvoval worshopů "The Polyvagal Theory: Neural Mechanismus Mediating theInterface between Social Engagement Behaviors and Heart Rate variability". (Vedoucí workshopu: Stephen Porgest, Prof. PhD & Sue Carter, Dr.. Iniversityof Illinois at Chicago, USA., Od 12.10 - 19.10.2009 absolvovala zahraniční pobyt týkající se vyšetřování a analýzy záznamů autonomních funkcí v Sofii, Bulharsko

Odborné zkušenosti: Od r. 1994 - 1995 pracovala jako sekundární lékař dětském oddělení v Čadci.V letech 1995 - 2008 pracovala jako odborný asistent na Ústavu fyziologie, od r. 2008 jako docent. Od r. 2006 pracuje v rámci klinických dnů pedopsychiatrické oddělení JLF a MFN Martin.

Lektorské zkušenosti: Aktivní prezentuje vědecké výsledky na pravidelných vědeckých akcích. (Od r. 1995 - dosud). Kontinuální vede přednášky pro studenty všeobecného lékařství, ošetřovatelství a dalších oborů

Potvrzení odbornosti

Miroslav NovotnyPrim. MUDr. Miroslav Novotný, nar. 7.3.1951. V r. 1976 promovalna Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství.

Postgraduální vzdělávání: Atestace I. a II. Stupně v psychiatrii., Atestace v psychiatrické rehabilitaci, atestace v systemické psychoterapii. Funkční specializace v EEG diagnostice. Absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku v dynamické psychoterapii, dvouletého psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii. A pětiletého výcviku v integrované supervizi. Systematicky se vzdělává v rámci Biofeedbackfoundation of Europe.

Praxe: působil jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice FN Olomouc, jako ordinář pro alkoholismus a jiné toxikomanie v OÚNZ Vsetín. V OÚNZ Nový Jičín působil jako konciliární psychiatr a ambulantní pedopsychiater. Působil jako externí specialista v manželské poradně Nový Jičín a jako primář psychiatrického oddělení československých státních lázních Jeseník. Od roku 1992 až dosud působí jako primář nestátního zdravotnického oddělení duševního zdraví Jeseník. Jako soudní znalec pracuje od r. 1980. Je předsedou a zakladatelem socioterapetickej komunity pro léčbu psychóz Jeseník

Lektorské zkušenosti: Externí učitel psychiatrie Střední zdravotnické školy v Šumperku. Hlavní lektor KBT Institutu Hradec Králové. Externí lektor KBT Institutu Odyssea a externí lektor ABC Institutu pro výcvik v Kogrnitivně behaviorální psycohpterapii Liptovský Mikuláš. Hlavní lektor Biofeedback Institutu Promyk Słonca Wroclaw - Polsko. Supervizor Českého Institutu pro integrovanou supervizi Praha. Externí lektor Filozofické fakulty katedry psychologie UP Olomouc v letech 2010 a 2011

Potvrzení odbornosti

Prim. MUDr. Peter Korcsog, nar. 26.6.1956. Vysokoškolské studium absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině. Atestace I. a II. Stupně v psychiatrii. Od 3.4. do 23. 6. 1988 absolvoval EEG školící místo. Evropský certifikát psychoterapie od r. 1999.

Praxe: Od r. 1083 do r. 2001 pracoval v Kunz Banská Bystrica. Od r. 2001 pracuje jako primář psychiatrického oddělení NsP v Rimavské Sobotě.

Lektorské zkušenosti: dvacetileté zkušenosti odborného lektora v rámci vzdělávací činnosti České psychiatrické společnosti.

 

PhDr. Et. Mgr. Václava Tylová, nar. 6. 9. 1970. Vysokoškolské studium absolvované v oboru ošetřovatelství (1992 - 1996) a psychologie (1993 - 1999). V roku1996 absolvovala kurz a stáž v metodě EEG BFB v EEG Spectrum Los Angeles. V r. 1998 absolvovala Elektrodiagnostiku nervového systému na IPVZ v Brně. Rigorózní zkoušku složila v r. 2000 na FF UK v Praze. Atestaci z klinické psychologie získala v roce 2008 a v letech 2004 - 2009 absolvovala výcvikový kurz v KBT v KBT Institutu Odyssea v Brně. Jako soudní znalec působí od roku 2009.

Praxe: Od roku 1997 - 2006 působila v EEG Biofeedback Centru. Od r. 2007 až dosud pracuje v Klatovské nemocnici s.r.o jako ambulantní psycholog.

Lektorské zkušenosti: V letech 1997 - 2006 působila jako lektor v EEG Biofeedback Institutu Praha, jako externí lektor v letech 2006 - 2009 v Promyk Słonca Wroclaw.

Potvrzení odbornosti

PhDr. Antonie Kotianová - nar.16. 3. 1966. V r. 2007 ukončila vysokoškolské studium na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v oboru psychologie. V r. 2007 složila rigorózní zkoušku s titulem doktor filozofie na FF PU. V r.2009 ukončila neurofeedbackový kurz Certifikátem EEG I. stupně EEG Institutu v Praze a Fundacjii Promyk Słonca Wroclaw ve Wroclawi. V r. 2009 absolvovala neurofeedbackový a biofeedbackový kurz ukončen Certifikátem EEG - Biofeedback II. stupně udělen Institutem EEG - Biofeedback v Praze a Centrem duševního zdraví Jeseník. V r. 2008 absolvovala základní kurz hypnózy a autogenního tréninku v Prešově. V letech 2007 - 2009 absolvovala úvodní a pokračující kurz v hypnoterapii v Kroměříži. Od r. 2011 ukončila výcvik v kognitivně - behaviorální terapii.

Odborné zkušenosti: Od r. 2007 pracuje jako psycholog v privátní ambulanci klinické psychologie v Liptovském Mikuláši, od r. 2009 i jako biofeedback a neurofeedback terapeut na stejném pracovišti.

Lektorské zkušenosti: Od r.2008 pracuje jako externí lektor pro firmu Consulting sro Považská Bystrica. Od r. 2009 pracuje jako lektor biofeedbackových a neurofeedbackových výcviků.

Potvrzení odbornosti

 

 

Copyright © 2010 by BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ All rights reserved.

Aktuality

Biofeedback v teorii a praxi

98490571_biofeedback-v-teorii-a-praxi_400

Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do širších historických a teoretických souvislostí

Termíny kurzů:

1. vyučovací blok Přihláška

2. vyučovací blok Přihláška

3. vyučovací blok Přihláška

4. vyučovací blok Přihláška

4. mezinárodní kongres ADHD Miláno červen 2013 abstrakta