logoIBFB_web

banner

 

 

Kurzy
Uvodní slovo
Aktuality
O nás
Kontakt
Program kurzu BFB
Akreditace
Archiv

BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ/SK

Biofeedback Foundation of Europe

Applied Psychophysiology and Biofeedback

International Society for Neurofeedback and Research

neurobehavioral-institute

eeg info

CBA

BCIA

Centrum duševního zdraví Jeseník

Centrum duševného zdravia

 

 

 

Kurzy - Vzdělávací program Biofeedback a neurofeedback

Přihlášení se a informace: PhDr. Antónia Kotianová, +421903765583, antonia1027@gmail.com

Následující biofeedbackové bloky
 II. Blok bude v termíně od 21. 3. do 23. 3. 2019
III. blok v termíně od 23.5. - 26. 5. 2019

První vyučovací blok Přihláška - Úvod do terapeutické metody využívající biologickou zpětnou vazbu / biofeedback / - 30 hod. (15 hodin teorie + 15 hodin praktická část)

Přednášející: PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tématické okruhy:

 • Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku jako terapeutické metody
 • Základní seznámení s prací s jednotlivými biofeedbackovými zařízeními (definice, základní měření jednotlivých modalit)
 • Teoretická východiska samoregulačních metod
 • Posouzení a ovlivnění jednotlivých psychofyziologických modalit
 • Teorie stresu, vliv stresu na organismu, psychologicko-fyziologické koreláty stresové odpovědi
 • Psychofyziologická odpověď na stres a její měření

Druhý vyučovací blok Přihláška - Léčba pomocí zpětné vazby / biofeedback / v poradenské a klinické praxi - 30 hod. (13 hodin teorie + 17 hodin praktická část)

Přednášející: Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tématické okruhy:

 • Supervize
 • Psychologicko-fyziologické změny u jednotlivých psychických poruch (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy
 • Praktické využití biofeedbacku při regulaci autonomního nervového systému
 • Teorie variability srdeční frekvence a současné psychologicko-fyziologické výzkumné trendy
 • Ovlivnění variability srdeční frekvence a respirační sinusové arytmie
 • Psychologicko-fyziologické změny u jednotlivých psychických poruch (panická porucha, PTSP, školní a sociální fobie, agorafobie, akutní reakce na stres, adaptační poruchy, poruchy kontroly impulzů, ADHD, poruchy chování)
 • Komplexní praktické využití biofeedbacku při regulaci autonomního nervového systému

Třetí vyučovací blok Přihláška - Úvod do zpětné vazby pomocí EEG / neurofeedback-30 hod. (12 hodin teorie + 18 hodin praktická část)

Přednášející: Prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tématické okruhy:

 • Supervize
 • Závěrečný test po absolvování modulů věnovaných využití biologické zpětné vazby
 • Neuroanatomie a neurofyziologie ve vztahu k EEG signálu
 • Celočepičkové EEG, systém natáčení 10 - 20
 • Úvod do neurofyziologie - EEG, QEEG, psychoterapeutická aplikace
 • Identifikace jednotlivých vlnových pásem v EEG, identifikace a odstraňování jednotlivých druhů artefaktů v konkrétním EEG záznamu
 • Neurofeedback jako terapeutická metoda
 • Praktická aplikace neurofeedbackových postupů, jednokanálové a dvoukanálové EEG posouzení, artefakting
Čtvrtý vyučovací blok Přihláška - Léčba pomocí EEG zpětné vazby / neurofeedback / u poruch pozornosti, hyperaktivity a specifických poruch učení - 30 hod. (15 hodin teorie + 25 hodin praktická část)

Přednášející: Prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant, PhDr. Antónia Kotianová

Tématické okruhy

 • Neurofyziologická a psychoterapeutická supervize
 • Komplexní léčba ADHD / ADD u dětí a dospělých
 • Strategie a modely neurofeedbackových tréninků a jejich použití u ADHD / ADD
 • Komplexní léčba specifických poruch učení
 • Ovlivnění specifických poruch učení a Aspergerový syndrom prostřednictvím neurofeedback
 • Terapeutické strategie zlepšit školní výkonnosti u dětí s ADHD / ADD
 • Aplikace metakognitivních strategií při neurofeedbackovém tréninku u dětí s ADHD / ADD a specifickými poruchami učení

Šestý vyučovací blok - rozpis témat, hodin a lektorů

 

 

Copyright © 2010 by BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ All rights reserved.

Aktuality

Biofeedback v teorii a praxi

98490571_biofeedback-v-teorii-a-praxi_400

Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do širších historických a teoretických souvislostí

Termíny kurzů:

1. vyučovací blok Přihláška

2. vyučovací blok Přihláška

3. vyučovací blok Přihláška

4. vyučovací blok Přihláška

4. mezinárodní kongres ADHD Miláno červen 2013 abstrakta